K.HÀNG MUA TÀI LIỆU

đơn hàng ngày 4/8 - chị trinh đồng tháp

đơn hàng ngày 4/8 - chị trinh đồng tháp,tổng giá trị đơn hàng 500.000đồng
mua ,bộ luyện thi starters,movers,flyers 2018 6 quyển
bộ luyện thi ket 8 quyển
gmail:hanhphuc2020@gmail.com
sdt:0908062740
địa chỉ; 376 trâng hưng đạo,tp cao lãnh,đồng tháp
tình trang; đã gửi