K.HÀNG MUA TÀI LIỆU

đơn hàng ngày 05/12 - chị Vy ,gò vấp

đơn hàng ngày 9/8 - chị vy ,gò vấp ,tổng giá trị đơn hàng 640.000đồng
mua ,bộ luyện thi ket 8 quyển
bộ luyện thi flyers 9  quyển
gmail:legiatuongvy@gmail.com
sdt:0900903318681
địa chỉ; 331/70/50D phan huy ích,gò vấp
tình trang; đã gửi